Návod na výrobu krbového stĺpiku svojpomocne

© 2009 www.stavba-krbu-svojpomocne.sk

Vzhľadom k tomu, že náš dodávateľ vypustil zo svojej ponuky krbové stĺpiky z Liaporu, vytvorili sme pre Vás jednoduchý návod ako si tento stĺpik vyrobiť svojpomocne, v podstate zo zbytkov kalcium-silikátových dosiek alebo liaporových dosiek a bežných pórobetónových dosiek (Ytong, Porfix pod.)

Telo stĺpika, ktoré odoláva vysokej teplote vo vnútri krbovej obstavby je vytvorené z kalcium-silikátových dosiek alebo liaporových dosiek, ktoré sú na tieto teploty certifikované. Ozdobné tvary na stĺpiku nie sú vystavené zvýšenej teplote a na ich výrobu je použitý v našom prípade Ytong s ohľadom na jeho ľahkú opracovateľnosť pri výrobe zaoblených tvarov.Krok 1 - Výroba tela stĺpika z Liaporu

Pomocou vhodného spojiva (podľa zvoleného materiálu) zlepte telo budúceho stĺpika - diely 1, 2 a 3. Rozmery jednotlivých dielov sú uvedené na výkrese na konci tohto návodu.Krok 2 - Nalepenie ozdobné rímsy stĺpika z Ytongu

Z Ytongu vyrežte a postupne nalepte na telo stĺpika diely 4, 5 a 6.

Na lepenie použite bežné flexibilné lepidlo na lepenie keramických obkladov a dlažieb (Murexin, Kleber pod.)

Pri vytváraní oblého tvaru na dielu 5 môžete využiť bežný Murársky škrabák ("na zemiakové placky"). Finálny tvar zaoblenia si pomocou kružidla či inej šablóny najskôr nakreslite na oba boky dielu 5. Škrabák zafixujte na pracovnom stole (napr. vo zveráku) a kvádrom vyrezaným z Ytongu (diel 5) prechádzajte po škrabáku tak dlho až vytvoríte požadované zaoblenie. Brúsenie Ytongu pomocou škrabáka je veľmi pohodlné a vybrúsenie jedného takého tvaru zaberie len pár minút.Krok 3 - Nalepenie ozdobné podstavy stĺpika z Ytongu

Obdobným postupom ako v predchádzajúcom kroku vytvorte spodnú podstavu stĺpika - diely 7 a 8.

Krok 4 - Nanesenie hrubé omietky

Konštrukciu krbu zbavte prachu a nečistôt.

Narežte si jednotlivé diely kachliarskej sieťky Silcatex a pripravte si potrebné dĺžky spevňovacích rohov.

Naneste základnú omietku RATHI ARMIERUNGSPUTZ na vonkajšie rohy krbu a zapravte do nej a porovnajte spevňovacie rohy.

Po cca 10 minútach pokračujte nanesením základnej omietky na celú konštrukciu krbu. Na omietku rozprestrite sieťku a ľahko ju stierkou zapracujte do základnej omietky, prípadne znovu naneste trochu omietky tak, aby ste sieťku prekryli.

Nechajte omietku dostatočne zaschnúť, a potom začistite nerovnosti murárskym hoblom.

Krok 5 - Nanesenie jemnéj kachliarskej omietky

Naneste finálnu vrstvu - kachliarske omietku RATHI HAFNERPUTZ 0-1mm.

Povrch je po zaschnutí možno natierať bežnými fasádnymi nátermi (napr. Primalex pod.)

Spýtajte sa

Vaša e-mailová adresa:
Vaša otázka: