Návod na stavbu sopúchu

© 2009 www.stavba-krbu-svojpomocne.sk

V tomto návode si ukážeme pracovný postup stavby sopúchu krbu krok za krokom vrátane izolácie zadnej steny, izolácia drevené rímsy, vytvorenie protipožiarne prepážky a osadenie sopúchu výdychovými mriežkami.

K stavbe sopúchu boli použité kalcium-silikátové dosky o hrúbke 40 mm. Tento materiál je veľmi dobre opracovateľný a má vynikajúcu tepelno-izolačné vlastnosti.

Viac o tomto materiáli si môžete prečítať v samostatnom článku Práca s kalcium-silikátovými doskami.Krok 1 - Izolácia zadnej steny

Izolácia zadnej steny bude slúžiť nielen ako ochrana proti nadmernému tepelnému namáhaniu, ale aj ako oporná konštrukcia pre budúcu boky sopúchu. Preto venujte presnému nalepeniu týchto dielov veľkú pozornosť.

Nalepenie zadných dielov vykonajte pomocou základné omietky RATHI ARMIERUNGSPUTZ. Tú naneste na celú plochu jednotlivých dielov. Otvor pre zavedenie dymovodu do zdere vyrežte napr priamočiarou pílkou. Prípadné zošikmenie bočných stien sopúchu závisí čisto na Vašej fantázii.Krok 2 - Izolácia drevené rímsy

Pripravte jednotlivé diely z kalcium-silikátových dosiek tak, aby prevyšovali výšku rímsy približne o 5 cm. Tieto presahy budú slúžiť k ľahkému uchytenie bočných dielov sopúchu. Jednotlivé diely uchyťte do rímsy pomocou skrutiek do dreva.

Vzhľadom k dobrému vedeniu tepla kovovými skrutkami, zaistite dostatočné zapustenie skrutiek, ktoré sú zaskrutkované do drevenej rímsy a všetky takto zapustené hlavy skrutiek prekryte vrstvou lepidla Silcadur, prípadne ich môžete aj prelepiť kúskom izolačnej dosky tak, aby sa zamedzilo odvodu tepla do dreva rímsy.

Poznámka: Pred nalepením bočných a predných dielov, odporúčame olepiť drevenú rímsu maliarskou páskou a kusom papiera. Vyhnete sa tak neskorším problémom so znečistenou rímsou od mált a lepidiel.Krok 3 - Nalepenie bočných dielov

Pripravte a vyrežte bočné diely sopúchu. Pred nanesením spojiva nezabudnite lepené plochy zľahka navlhčiť hubou, aby ste zbavili lepená miesta prachu.Krok 4 - Zhotovenie protipožiarne prepážky

V prípade, že krb bude vykurovať len jednu miestnosť, je možné sopúch urobiť iba jednokomorový a zakončiť ho zhruba 50 cm pod stropom.

V prípade, že chceme krbom vykurovať pomocou teplovzdušných rozvodov viac miestností, je potreba teplovodné hadice vedúce do ďalšieho podlaží sopúchom zakryť až po strop. V takom prípade sa sopúch stavia dvojkomorový a približne 50 cm pod stropom sa zhotoví tzv protipožiarna prepážka. To preto, aby nebol nadmerne namáhaný strop miestnosti.

Často sa stretávame s prípadmi, kedy, aby sa stavebník vyhol stavbe protipožiarne prepážky, urobí sopúch iba jednokomorový a izoláciu nalepí na strop v priestore sopúchu.

Takéto riešenie je však nevyhovujúce a nebezpečné, pretože teplý vzduch tak vychádza z výdychových mriežok tesne pod stropom a ten je neúmerne tepelne namáhaný.

Preto odporúčame zhotoviť prepážku aspoň 50 cm pod stropom, aby horúci vzduch vychádzajúci z výdychových mriežok pred kontaktom so stropom aspoň čiastočne vychladol a zmiešal sa s chladnejším vzduchom v miestnosti.

Poznámka: Ak budete rozvádzať teplý vzduch do vzdialenejších miestnosti, vyrežte si vopred do protipožiarne prepážky otvor pre flexibilnú hadicu.Krok 5 - Nalepenie predných dielov sopúchu

Namerajte a pripravte predné diely sopúchu. V hornom diele pripravte otvor pre výdychovú mriežku. Tá bude umiestnená tesne pod protipožiarne prepážkou.

Správnu veľkosť otvoru zistíte obkreslením zazdívacího rámčeku, ktorý je súčasťou výdychovej mriežky.Krok 6 - Dostavba sopúchu po strop

Pripravte bočné diely a vyrežte do nich otvory pre výdychovej mriežky. Opäť si môžete pomôcť obkreslením zazdívacího rámčeku mriežok.

V prípade, že budete rozvádzať vzduch do vzdialenejších miestností, vytvorte v strope protipožiarne prepážky otvor, ktorým pretiahnite flexibilné hadicu.

V prvej komore sopúchu odporúčame odstrániť vonkajší plášť izolované hadice a pretiahnuť dovnútra iba vnútorné hadicu. To z dôvodu príliš vvsoké teploty, ktorá by mohla izoláciu poškodiť.

V každom prípade sa snažte vyhnúť dotyku hadice s dymovodom!

Potom pripravte a nalepte posledný predný diel hornej komory sopúchu.Krok 7 - Nanesenie základnej omietky s perlinkou

Z kachliarske perlinky si pripravte potrebné diely. Na rohy sopúchu odporúčame použiť spevňovacie rohy.

Namiešajte si zmes základnej omietky (odporúčame RATHI ARMIERUNGSPUTZ).

Pomocou hladítka naneste na rohy sopúchu vrstvu základnej omietky, spevňovacie rohy vtlačte do omietky a vyhlaďte.

Podobne postupujte v prípade perlinky. Naneste vrstvu na steny sopúchu a vtlačte pripravenú perlinku. Potom steny vyhlaďte hladidlom a nechajte zaschnúť (otvory pre výdychovej mriežky sa vyrežú až po zaschnutí omietky).Krok 8 - Nanesenie kachliarske omietky a finálna úprava

Po zaschnutí základnej omietky namiešajte zmes jemnej omietky (Odporúčame RATHI HAFNERPUTZ 0-1mm).

Pomocou hladítka naneste vrstvu jemné omietky na steny a vyhlaďte.

Po zavädnutí nanesenej omietky vyhlaďte sopúch pomocou filcového hladidla, prípadne kúskom polystyrénu.

Konečnú úpravu preveďte nanesením maliarske farby (napr. Primalex).

Spýtajte sa

Vaša e-mailová adresa:
Vaša otázka: