Teplovzdušný rozvod - s ťažným ventilátorom

© 2009 www.stavba-krbu-svojpomocne.sk

V prípade, že chceme pomocou krbu vykurovať okrem priestoru, v ktorom je krb umiestnený aj ďalšie miestnosti domu, môžeme to dosiahnuť vďaka rozvodu teplého vzduchu.

Tento rozvod môžeme vytvoriť pomerne jednoducho (ak to poloha krbu dovoľuje) ako tzv samoťažný. V tomto prípade je vzduch rozvádzaný do miestností nad krbom, prípadne cez stenu do miestnosti za krbom. Využíva sa iba prirodzeného stúpanie ohriateho vzduchu. Preto má tento rozvod svoje obmedzenia. Popis takého rozvodu nájdete v článku Teplovzdušný rozvod - samoťažný .

.

Pokiaľ je potrebné rozviesť teplý vzduch aj do (od krbu) vzdialenejších miestností, nevyhneme sa použitie ťažného ventilátora. Samoťažný rozvod je v tomto prípade už nevhodný, pretože v rozvodoch vznikajú pomerne dlhé horizontálne úseky a prirodzené prúdenie vzduchu sa výrazne znižuje. Preto sa do rozvodu zapája ťažný ventilátor, ktorý napomáha prúdeniu teplého vzduchu i do vzdialených miest.

Obvyklé zapojenie vyzerá tak, že ťažný ventilátor opatrený regulátorom otáčok je umiestnený na povale nad krbom a odsáva teplý vzduch z obstavby krbu. Ventilátor je vybavený termostatickým spínačom, ktorý zapína ventilátor len pri vopred nastavenej teplote vzduchu na vstupe do ventilátora. Pred ventilátor je vhodné zaradiť filter nečistôt . Z ventilátora je teplý vzduch vedený ďalej do rozbočovacie skrinky a odtiaľ do jednotlivých miestností. Rozvod je potom zakončený na strope v každej miestnosti ventilačným tanierom alebo mriežkou so žaluziou . Jeden z vývodov, napríklad do chodby, by mal byť osadený mriežkou bez žalúzie , aby sme zabránili situácii, kedy by sme nedopatrením uzavreli všetky vývody.

Výkon ventilátora sa na základe získaných skúseností odporúča voliť tak, aby bol schopný "obmeniť" vzduch vo vykurovanom priestore asi 2 až 3 krát za hodinu. Teda napríklad v RD o vykurovanom priestore 300 m3 by sme zvolili výkon ventilátora najmenej 600 m3 / hPopis rozvodu s ťažným ventilátorom

V nasledujúcom ukážkovom návode je navrhnutý rozvod pre vykurovanie jednopodlažného rodinného domu.

Rozvod je situovaný v priestore povaly. Teplý vzduch je ventilátorom odsávaný z obstavby krbu a ďalej rozvádzaný do ostatných miestností. Pomocou rozvodu sú vykurované 4 miestnosti o celkovej ploche približne 240 m3. Pred ventilátorom je zaradený filter. Do jednotlivých miestností je teplý vzduch rozvádzaný v izolovanom flexi potrubia.


V návrhu je použitý ťažný ventilátor Darco AN1 o výkone 600 m3 / h, filter 160 mm , rozbočovacie skrinka , izolované flexi potrubia s priemerom 160 a 125 mm a redukcie do mriežok .

Postup obstavby krbu je popísaný v našom návodu na stavbu fasádneho krbu . Teplý vzduch bude odsávaný z obstavby krbu, preto je treba navyše počítať s otvorom v protipožiarnej prepážke, ktorým bude prechádzať izolované flexi potrubia.

Uchytenie ústí potrubia urobte tak, aby sa nedotýkalo dymovodu. Povrchová teplota dymovodu by mohla potrubie poškodiť.

Z izolovaného flexi potrubie v priestore nad krbovou vložkou odstráňte izoláciu a ponechajte iba vnútornú časť.

Uchytenie môžete vykonať pomocou montážnych úchytov (alebo akýmkoľvek iným vhodným spôsobom) na stenu za krbovou vložkou.

V protipožiarne prepážke je potreba vyrezať otvor pre izolované flexi potrubia.

V návode je zvolené izolované flexi potrubia s vnútorným priemerom 160 mm. Vonkajší priemer (teda is izoláciou) činí asi 200 mm.

Preto vytvoríme v prepážke otvor s priemerom asi 170 mm, aby vzniklo tesné zovretie.

Prepážku ešte pred inštaláciou v mieste budúceho otvoru rozrežeme na dva diely a do každého dielu vyrežeme polkruh s priemerom 170 mm.

Obom diely následne zovrieme izolované flexi potrubia.

Teraz je potreba pretiahnuť potrubia stropom. Ako sme už uviedli, izolované flexi potrubia 160 mm má vonkajší priemer vrátane izolácie asi 200 mm. Preto zhotovte otvor v strope tak, aby bolo možné potrubie voľne pretiahnuť. Pri prestupe stropom postupujte opatrne, nech nedôjde k poškodeniu vonkajšieho obalu izolácie.


Mechanický filter nečistôt by mal byť umiestnený pred ťažným ventilátorom. Slúži k zachyteniu nečistôt, ktoré by mohli tvoriť u výdychových mriežok tmavé mapy.

Spoje pevne stiahnite pomocou sťahovacích pások .

Rozbočovacie skrinku umiestnite tak, aby dĺžka jednotlivých vetví do vykurovaných izieb bola pokiaľ možno rovnaká. Vyhnite sa ostrým ohybom a potrubia voľte čo najkratší.

Rozvod je zakončený v každej miestnosti v strope redukciou do mriežky.

Popis montáže redukcie nájdete v Návode na inštaláciu mriežok do sadrokartónového stropu .

Spýtajte sa

Vaša e-mailová adresa:
Vaša otázka: