Teplovzdušný rozvod - samoťažný

© 2009 www.stavba-krbu-svojpomocne.sk

Teplovzdušný rozvod je označovaný ako "samoťažný" vtedy, ak je prúdenia teplého vzduchu dosiahnuté len prirodzeným stúpaním, bez použitia ťažného ventilátora. Tento spôsob rozvodu teplého vzduchu má svoje obmedzenia, ale tam, kde ho poloha krbu dovoľuje použiť, predstavuje veľmi lacné riešenie rozvodu.

V tomto návode je navrhnutý samoťažný rozvod, ktorý pozostáva z opláštenia krbovej vložky , hliníkového flexi potrubia a izolovaného flexi potrubia , štvorhranného kanálu pre rozvod vzduchu v podlahe a ďalších komponentov rozvodov .

Rozvod je určený na vykurovanie štyroch miestností v 2. NP rodinného domu. Ďalej je krbom vykurovaný priestor v 1. NP, v ktorom je krb umiestnený.

Rozvody v 2. NP sú umiestnené v podlahe, preto je s tým treba počítať už pri návrhu skladby podláh. Tento štvorhranný rozvod (kanál) je možné navyše odizolovať vhodným izolačným materiálom, aby sme zabránili nežiadúcemu zahrievaniu podlahy v miestach vedenia.

Postup obstavby krbu je popísaný v našom návodu na stavbu fasádneho krbu .

V tomto návode je už popísaný len samotný rozvod teplého vzduchu. Už pri stavbe krbu je však nutné naviac (oproti stavbe krbu bez rozvodu vzduchu) počítať s inštaláciou opláštenia a hliníkového flexi potrubia v priestore obstavby krbu pod protipožiarnou prepážkou.Inštalácia opláštenia

Opláštenie je potrebné nainštalovať ešte pred napojením dymovodov .

Vďaka oplášteniu je dosiahnuté lepšie prúdenie ohriateho vzduchu do flexi potrubia rozvodu vzduchu.

Ak sa rozhodnete pre riešenie rozvodu teplého vzduchu s ťažným ventilátorom , nie je použitie opláštenia nevyhnutne nutné a horúci vzduch možno odsávať priamo z priestoru obstavby krbu.Inštalácia rozvodu v priestore krbovej obstavby

Štyri vývody na oplášteniu sú redukované pomocou rozdvojky Y a hliníkového flexi potrubia na dva.

Ďalej (ešte pod protipožiarnou prepážkou) treba už použiť izolované flexi potrubie , ktoré bude tesne zovreté medzi obomi dielmi protipožiarnej prepážky (pozri obr.)

Tesnosť všetkých spojov je zaistená pomocou kovových spôn .Inštalácia štvorhranných rozvodov v podlahe

Výdychové mriežky sa inštalujú v úrovni podlahy do vhodných miest v jednotlivých miestnostiach.

Výška mriežok nad podlahou je volená tak, aby mriežky neprekračovali úroveň podlahy a netvorili tak nebezpečné prekážky.

Vhodné je použiť mriežky s žalúziami pre lepšiu reguláciu množstva teplého vzduchu prúdiaceho do miestnosti.

Spýtajte sa

Vaša e-mailová adresa:
Vaša otázka: