Návod na stavbu fasádneho krbu s bočným presklením

© 2009 www.stavba-krbu-svojpomocne.sk

Tento postup môže byť pre Vás veľmi užitočným pomocníkom pri stavbe Vášho vlastného - hoci rozmerovo odlišného - krbu.

Našim zákazníkom tiež poskytujeme bezplatne poradenstvo kedykoľvek počas realizácie ich krbu.

Detailný postup stavby krbu so zakótovanými výkresmi.

Prevedenie:
krbová vložka Blanzek V 720 CP - OD 5.11.2010 BOLA UKONČENÁ VÝROBA TOHTO MODELU. Možno ju nahradiť akoukoľvek inou krbovou vložkou s bočným presklením.
obstavba z kalcium silikátových dosiek SILCA
dymovody Bertrams

Zostavili sme pracovný postup stavby krbu krok za krokom doplnený výkresmi s rozmermi pre jednotlivé kroky stavby.

V návrhu sme použili teplovzdušnú krbovú vložku Blanzek V 720 CP s výsuvom dvierok as ohýbaným nedeleným sklom, ktorá patrí medzi kvalitné produkty atraktívneho vzhľadu od českého výrobcu.

Krok 0 - Podlaha pod budúcim krbom

Skôr ako začnete so stavbou, je potrebné pripraviť povrch podlahy. V žiadnom prípade nestavajte krb na plávajúcu podlahu, parkety a pod.

Podklad by mal mať aj dostatočnú nosnosť, aby uniesol záťaž budúceho krbu.

Po dokončení stavby krbu s ohľadom na protipožiarnu bezpečnosť položte na podlahu dlažbu tak, aby pred krbom bol pruh minimálne 80 cm široký a po stranách pásy aspoň 40 cm široké.

Krok 1 - Izolácia a odvetranie zadnej steny za krbom

Najprv je potrebné odizolovať zadnú stenu priestoru krbovej obstavby. Izolácia sa vykonáva kombináciou ochrany vhodným izolačným materiálom (kalcium-silikátové dosky - 40 mm) a odvetraním.

Z kalcium silikátových izolačných dosiek SILCA narežte diely 1-8. Pomocou spojiva Silcadur prilepte tieto diely na zadnú stenu. Lepené dosky pred zaschnutím pripevnite na stenu pomocou skrutiek s hmoždinkami.

Venujte veľkú pozornosť presnosti lepeniu, pretože na tieto diely sa budú lepiť a skrutkovať bočné diely obstavby.

Na tieto tri zvislé pásy prilepte rovnakým spôsobom diely 9, 10, 11 a 12 a pred zaschnutím poistite skrutkami. Zaistite možnosť prúdenia vzduchu tým, že diely 9 a 11 prilepte a priskrutkujte cca 50 mm nad úrovňou podlahy. Tým zabezpečíte prúdenie vzduchu medzi stenou miestnosti a izolačné doskou.

Vnútorný otvor v doske SILCA pre zder do komína vyrežte priamočiarou pílkou. SILCA si poradí aj s vysokými teplotami okolo dymovodu, preto sa nemusíte báť urobiť otvor natesno.

Aby bolo umožnené prúdenie vzduchu medzi zadnou stenou a izoláciou, je ponechaná medzi spodnou hranou dielov 9 a 11 a podlahou medzera cca 50 mm. Touto medzerou bude zospodu vstupovať studený vzduch pre odvetranie do priestoru medzi izoláciou a zadnou stenou.

Krok 2 - Dolná časť obstavby krbu

Pomocou lepidla Silcadur prilepte k podlahe diely 13-17, vyrežte je z dosky SILCA s hrúbkou 40 mm. Skôr než je prilepíte vyrežte v nich priamočiarou pílou otvory podľa obrázku. Týmito otvormi bude do obstavby vstupovať vzduch určený k ohrevu od telesa vložky. Na takto vytvorený základ prilepte lavicu pod krbovou vložkou - diely 18-21 z dosky SILCA s hrúbkou 30 mm.

Z dosky SILCA s hrúbkou 30 mm vyrežte bočnice 22,23,24 a 25 a pomocou lepidla Silcadur a vrutov prilepte k lavici. Tieto bočnice zakrývajú otvory určené na vstup vzduchu do obstavby tak, aby neboli vidieť.

Krok 3 - Usadenie krbovej vložky

Usaďte a vyrovnajte stojan (diel 26) pomocou nastaviteľných nožičiek. Usaďte krbovú vložku (diel 27).

Výšku vložky nastavte tak, aby medzera medzi hornou plochou lavice a spodnou hranou krbovej vložky bola cca 10-12 mm. Tu bude v neskoršom kroku položená dlažba.

Krok 4 - Napojenie dymovodu do komína

Pre napojenie na komín odporúčame použiť buď oceľové dymovody (oceľ, hrúbka 2 mm) alebo nerezové dymovody (nerezová oceľ, hrúbka 1 mm). Jednotlivé diely 28, 29 a 30 si najskôr nachystajte "na sucho". Po prípadnom skrátení jednotlivých dielov dymovodu nezabudnite začistiť hrany dymovodu. Predídete tak neskorším problémom s montážou. Pri konečnej inštalácii jednotlivé spoje dotesnite kachliarskym tmelom. V prípade väčšieho rozdielu priemerov zdere a dymovodu dotesnite napojenie do komína kachliarskou šnúrou . Túto problematiku riešime v samostatnom článku Ako napojiť dymovod do komína .

Kontaktujte odbornú kominárskou firmu a nechajte si urobiť revíziu dymovodu.

Krok 5 - Skúšobné zakúrenie

Skôr než budete pokračovať v ďalšej stavbe, je potrebné vykonať skúšobné zakúrenie a prekontrolovať jednotlivé spoje, či sa neobjavujú nejaké netesnosti.

Uvádzanie komína do prevádzky je nutné vykonať postupným zvyšovaním teploty a postupným vysúšaním, zvlášť u prvého zakúrení, kedy môže byť v komíne nahromadena vlhkosť. V krbovej vložke kúrte cca 1 hodinu. V prípade, že je všetko v poriadku, môžete pokračovať s ďalšími krokmi.

Krok 6 - Nalepenie dielov okolo krbovej vložky

a) zo strany políc

Začnite so stavbou políc na ľavej strane obstavby - vyrežte, prilepte a poistite skrutkami diely 31-36. Všetky budú vyrezané z dosky s hrúbkou 40 mm s výnimkou dielov 31 a 34, na tie použite dosku s hrúbkou 30 mm.

b) zo strany bočného presklenia vložky

Z dosky SILCA s hrúbkou 40 mm vyrežte a prilepte diel 37. Obe bočnice priliehajúce k telesu vložky (diely 36 a 37) budú zasunuté do tzv. zamurovacieho rámčeka, ktorým je táto vložka štandardne vybavená. Napojenie muriva a krbovej vložky sa tak dokonale začistí.

Krok 7 - Výstavba krbové obstavby po protipožiarnú prepážku

a) zo strany políc

Z kalcium silikátových dosiek SILCA s hrúbkou 40 mm vyrežte diely 38-42 a 44-48 a pomocou lepidla a skrutiek je zlepte a zoskrutkujte podľa obrázkov. Vznikne tak celý ľavý bok obstavby s policami a predná časť obstavby. Predný diel 41 opäť zasuňte do zamurovacieho rámika vložky.

b) zo strany bočného presklenia vložky

Z kalcium silikátových dosiek SILCA s hrúbkou 40 mm vyrežte diely 43 a 49 a pomocou lepidla a skrutiek je zlepte a zoskrutkujte podľa obrázkov. Vznikne tak celý pravý bok obstavby. Bočný diel 43 opäť zasuňte do zamurovacieho rámika vložky.

V dielu 47,48 a 49 vytvorte otvory pre budúce výdychové mriežky. Výpočet potrebnej veľkosti mriežok nájdete v článku Výpočet potrebnej veľkosti mriežok .

Krok 8 - Vytvorenie protipožiarnej prepážky

Protipožiarna prepážka bude mať celkovú hrúbku 80 mm. Dosiahneme toho pomocou dvoch vstiev kalcium-silikátové dosky s hrúbkou 40 mm.

Prilepte prvú vrstvu protipožiarnej prepážky - diely 50 a 51 (hrúbka 40 mm). Na ňu prilepte druhú vrstvu - diely 52 a 53 (hrúbka 40 mm) a poistite pomocou skrutiek. Na lepenie použite opäť Silcadur.

Vzdialenosť prepážky od stropu miestnosti by mala byť cca 450 až 500 mm.

Krok 9 - Dostavba krbu po strop

Z kalcium silikátových dosiek s hrúbkou 40 mm vyrežte bočné diely 55 a 58 a obaja prilepte a poistite skrutkami k izolácii zadnej steny. Skôr než je prilepíte, vytvorte v nich priamočiarou pílou otvory pre odvetrávacie mriežky 10x20 cm.

Priestor nad prepážkou uzavrite prilepením dielov 56 a 57. Na ich výrobu použite opäť kalcium silikátové dosky s hrúbkou 40 mm.

Krok 10 - Nanesenie základnej omietky s perlinkou

Konštrukciu krbu zbavte prachu a nečistôt.

Narežte si jednotlivé diely kachliarskej perlinky Silcatex a pripravte si potrebné dĺžky spevňovacích rohov.

Naneste základnú omietku RATHI ARMIERUNGSPUTZ na vonkajšie rohy krbu a zapravte do nej a porovnajte spevňovacie rohy.

Po cca 10 minútach pokračujte nanesením omietky na celú konštrukciu krbu. Na omietku rozprestrite perlinku a ľahko ju stierkou zapracujte do omietky, prípadne znovu naneste trochu omietky tak, aby ste perlinku prekryli.

Nechajte omietku dostatočne zaschnúť, a potom začistite nerovnosti vhodným murárskym náradím.Krok 11 - Nanesenie jemnej kachliarskej omietky

Naneste finálnu vrstvu - jemnú kachliarskú omietku RATHI HAFNERPUTZ 0-1mm. Povrch je po zaschnutí možno natierať bežnými fasádnymi nátermi.Krok 12 - Nalepenie dlažby a inštalácia mriežok

Do zamurovacích rámčekov vložte mriežky - diely 59,60,61 a 62.

Pripravte si jednotlivé diely dlažby - diel 63 a pomocou flexibilného lepidla je nalepte na lavicu pod krbovou vložkou a vyspárujte flexibilnou škárovacou hmotou. Pri použití okrasných líšt sa vyhnite lištám z plastu! Pred krbovou vložkou je počas prevádzky vysoká teplota, ktorá by mohla plastové lišty poškodiť. Vhodné sú lišty z hliníka, niklu a pod.

Nalepte dlažbu pred a okolo krbu. Bezpečná vzdialenosť pred krbom by mala byť aspoň 80 cm, okolo potom 40 cm. Dlažbu vyspárujte flexibilnou škárovacou hmotou.

Krok 13 - Prvé kúrenie v krbe

Po zostavení krbu nechajte murivo a lepidlá minimálne 72 hodín vytvrdnúť a vyschnúť.

Pri prvom kúreniu postupne zvyšujte teplotu v ohnisku. Pri prvých zakúreniach budete cítiť špecifický zápach, kedy sa opaľuje konzervačný prostriedok, farba a tmely v spojoch krbovej vložky.


Výkresy:
Spýtajte sa

Vaša e-mailová adresa:
Vaša otázka: