Návod na stavbu rohového krbu

© 2009 www.stavba-krbu-svojpomocne.sk

Tento postup môže byť pre Vás veľmi užitočným pomocníkom pri stavbe Vášho vlastného - hoci rozmerovo odlišného - krbu.

Našim zákazníkom tiež poskytujeme bezplatne poradenstvo kedykoľvek počas realizácie ich krbu.

Detailný postup stavby krbu so zakótovanými výkresmi.

Prevedenie:
krbová vložka Uniflam 700 Standard s klapkou
obstavba vložky z ytongu izolovaného kalcium-silikátovými doskami a sopúch z kalcium-silikátových dosiek
dymovody Bertrams

Zostavili sme pre Vás pracovný postup stavby krbu krok za krokom doplnený výkresy s rozmermi pre jednotlivé kroky stavby.

V návrhu sme použili teplovzdušnú krbovú vložku Uniflam 700 Standard s klapkou , ktorá patrí medzi obľúbené vložky našich zákazníkov. Vložka sa vyznačuje veľmi slušným prevedením a priaznivým pomerom cena / výkon.

Rozmery obstavby boli zvolené tak, aby bolo minimalizované rezanie ako ytongových tvátnic, tak aj kalcium-silikátových dosiek.

Pri stavbe boli použité ytongové tvárnice s hrúbkou 150 mm (spodná časť obstavby pod vložkou) a 50 mm (boky obstavby, ktoré priliehajú k telu vložky), ktoré sa vyrábajú vo formáte 250 x 600 mm a kalcium silikátové izolačné dosky (v tomto prípade SILCA o hrúbke 30 a 40 mm), ktoré sa vyrábajú vo formáte 1000 x 625 mm.

Ytongový tvárnice plní v obstavbe funkciu nosného prvku. V žiadnom prípade však neodporúčame použiť k obstavbe iba ytongových tvárnic bez izolácie. Murivo Ytong nie je certifikované na vysoké teploty, ktorých je dosahované vo vnútri obstavby. Opakovaným pôsobením týchto vysokých teplôt by mohlo dôjsť k jeho degradácii. Zdanlivá úspora na stavebnom materiálu by sa časom nevyplatila.

Krbom bude vykurovaná miestnosť v ktorej je krb postavený a súčasne miestnosť, ktorá sa nachádza hneď vedľa za múrom. V tejto miestnosti je vykurovanie riešené pomocou cirkulácie vzduchu cez mriežky. V spodnej časti pri podlahe je potrebné vysekať otvor pre prúdenie studeného vzduchu, ktorý vstupuje do priestoru obstavby z vedľajšej miestnosti. Hore pod protipožiarne prepážkou je potrebné vysekať ďalší otvor (zväčšený o hrúbku použitej izolácie), cez ktorý bude vzduch ohriaty v priestore krbovej obstavby vystupovať mriežkou späť do vedľajšej miestnosti.

Krok 0 - Podlaha pod budúcim krbom

Skôr ako začnete so stavbou, je potrebné pripraviť povrch podlahy. V žiadnom prípade nestavajte krb na plávajúcu podlahu, parkety a pod.

Podklad by mal mať aj dostatočnú nosnosť, aby uniesol záťaž budúceho krbu.

Po dokončení stavby krbu s ohľadom na protipožiarnu bezpečnosť položte na podlahu dlažbu tak, aby pred krbom bol pruh minimálne 80 cm široký a po stranách pásy aspoň 40 cm široké.

Krok 1 - Izolácia a odvetranie zadnej steny za krbom

Najprv je potrebné odizolovať zadnú stenu priestoru krbovej obstavby. Izolácia sa vykonáva kombináciou ochrany vhodným izolačným materiálom ( kalcium-silikátové dosky - 40 mm) a odvetraním.

Z kalcium-silikátových izolačných dosiek narežte diely 1 - 18. Pomocou vhodného spojiva prilepte tieto diely na zadnú stenu. V prípade dosiek SILCA použite spojivo Silcadur Lepené dosky pred zaschnutím pripevnite na stenu pomocou skrutiek s hmoždinkami.

Pomocou rovnakého materiálu - diely 19, 20, 21 a 22 izolujte horný otvor do vedľajšej miestnosti, aby ohriaty vzduch neprenikal do odvetrávacej medzery medzi stenu a izoláciu.

Nalepené pásy slúžia na vymedzenie odvetrávacej medzery (40 mm) medzi izoláciou zadnej steny (diely 23 - 30) a zadnou stenou. Venujte veľkú pozornosť presnosti lepenia, pretože na tieto diely sa budú lepiť a skrutkovať bočné diely obstavby.

Na tieto zvislé pásy prilepte diely 23 - 30 (izolácia zadnej steny) a pred zaschnutím poistite skrutkami.

Aby bolo umožnené prúdenie vzduchu medzi zadnou stenou a izoláciou, je ponechaná medzi spodnou hranou dielov 23 a 27 a podlahou medzera cca 50 mm. Touto medzerou bude zospodu vstupovať studený vzduch pre odvetranie do priestoru medzi izoláciou a zadnou stenou.

Vnútorný otvor pre zder do komína v dieli 30 vyrežte priamočiarou pílkou. Kalcium silikátové dosky si poradí aj s vysokými teplotami okolo dymovodu, preto sa nemusíte báť urobiť otvor natesno.

Krok 2 - Dolná časť obstavby krbu

Z ytongových tvárnic s hrúbkou 150 mm vyrežte diely 31 - 51. Na lepenie použite bežné flexibilné lepidlo (Murexin, Kleber a pod.)

Priestor vnútri obstavby, kde bude umiestnená krbová vložka izolujte pomocou kalcium-silikátových dosiek s hrúbkou 30 mm - diely 52 - 56.

Zo 150 mm hrubého ytongu narežte diely 57 - 61 a prilepte je flexibilným lepidlom na prednú stenu obstavby.

Skompletizujte prednú ozdobnú obrubu obstavby prilepením dielu 62 z kalcium-silikátové dosky s hrúbkou 30 mm. Na lepenie použite Silcadur. Vznikne tak vrecko kadiaľ bude vstupovať do obstavby vzduch učený k ohrevu. Vstup vzduchu je riešený týmto spôsobom preto, aby pri pohľade na krbovú obstavbu tento vstup nebol vidieť a aby nebol estetický vzhľad rušený použitím sacích mriežok.

Z kalcium silikátových dosiek s hrúbkou 40 mm vyrežte diely 63 - 67, pomocou ktorých zakryjete spodnú časť obstavby. Na lepenie použite lepidlo Sikaterm. Vznikne tým priestor úplne izolovaný kalcium silikátovými doskami, kde bude následne umiestnená krbová vložka, dobrá nosnosť celej konštrukcie bude zaistená ytongovými tvárnicami.

Ustavte stojan - diel 68 a na neho postavte krbovú vložku - diel 69. Nastavte pomocou nastaviteľných nožičiek jeho výšku tak, aby spodná čelo vložky bolo 10 mm nad spodnou časťou obstavby. Medzera 10 mm umožní prilepenie obkladu, viz. ďalej.

Krok 3 - Zhotovenie obmurovky okolo krbovej vložky

Ytongovými tvárnicami s hrúbkou 50 mm obmurujte telo vložky - diely 70 - 73. Obmurovku zvnútra opäť izolujte kalcium silikátovými doskami s hrúbkou 30 mm - diely 74 a 75.

Skôr než nalepíte predné čela z ytongu hrúbky 50 mm - diely 76 a 77 a ich izolácie z kalcium silikátových dosiek hrúbky 30 mm - diely 78 a 79, ktoré priliehajú ku krbovej vložke, je potrebné upraviť čelné plochy, ktoré budú natesno okolo krbovej vložky, konečnou povrchovou úpravou (neskôr by k týmto miestam bol komplikovaný prístup).

Postup finálnej úpravy týchto plôch bude úplne rovnaký ako úprava celej plochy obstavby, ktorá je popísaná nižšie v kapitolách Krok 10 - Nanesenie základnej omietky s perlinkou a Krok 11 - Nanesenie jemnej kachliarskej omietky

Krok 4 - Napojenie dymovodu do komína

Pre napojenie na komín odporúčame použiť buď oceľové dymovody (oceľ, hrúbka 2 mm) alebo nerezové dymovody (nerezová oceľ, hrúbka 1 mm). Jednotlivé diely, v našom prípade prechodový kus na komín (diel 80), rebrovanou rúrku (diel 81), rúrku (diel 82) a 90 ° koleno (diel 83), si najskôr nachystajte "na sucho". Po prípadnom skrátení jednotlivých dielov dymovodu nezabudnite začistiť hrany dymovodu pilníkom. Predídete tak neskorším problémom s montážou. Pri konečnej inštalácii jednotlivé spoje dotesnite kachliarskym tmelom. V prípade väčšieho rozdielu priemerov zdere a dymovodu dotesnite napojenie do komína kachliarskou šnúrou . Túto problematiku riešime v samostatnom článku Ako napojiť dymovod do komína .

Kontaktujte odbornú kominárskou firmu a nechajte si urobiť revíziu dymovodu.

Krok 5 - Skúšobné zakúrenie

Skôr než budete pokračovať v ďalšej stavbe, je potrebné vykonať skúšobné zakúrenie a prekontrolovať jednotlivé spoje, či sa neobjavujú nejaké netesnosti.

Uvádzanie komína do prevádzky je nutné vykonať postupným zvyšovaním teploty a postupným vysúšaním, zvlášť u prvého zakúrení, kedy môže byť v komíne nahromadena vlhkosť. V krbovej vložke kúrte cca 1 hodinu. V prípade, že je všetko v poriadku, môžete pokračovať s ďalšími krokmi.

Krok 6 - Inštalácia nosného rámu sopúchu

Z valcovaných oceľových profilov L80 x 80 x 10 zvarte nosný rám - diel 84, ktorý slúži ako základ pre presadený sopúch nad krbovou vložkou. Profily zvarte symetricky k sebe svojimi bočnými stenami. Hotový rám priskrutkujte skrutky do zadnej izolované steny a do bočníc okolo krbovej vložky.

Pre umožnenie tepelnej dilatácie zostane medzi bočnicami a bočnými hranami čela vložky cca 4 mm široká medzera po oboch stranách a 5 mm široká medzera medzi hornou hranou čela vložky a oceľovým nosným rámom sopúchu. Medzera medzi spodnou hranou čela vložky a lavicou pod vložkou bude 10 mm pre položenie obkladu lavice v neskoršom kroku.

Krok 7 - Stavba sopúchu nad krbovou vložkou

Z kalcium silikátové dosky s hrúbkou 30 mm vyrežte diely 85, 86, 87, 88 a 89 a pomocou skrutiek a matíc s podložkami je pripevnite k nosnému rámu sopúchu. Tieto diely budú slúžiť ako montážny základ pre sopúch.

Z kalcium silikátových dosiek s hrúbkou 40 mm vyrežte diely 90 - 94, prilepte je Silcadurem a pripevnite skrutkami k bočným hranám odvetrané izolácie zadnej steny.

Sopúch dokončite prilepením dielov 95 - 99 (kalcium silikátové dosky hr. 40 mm) Silcadurem a spoje poistite skrutkami.

V dielu 97 vyrežte priamočiarou pílou otvor pre budúcu výdychovú mriežku 16 x 45 cm. Výpočet potrebnej veľkosti mriežok nájdete v článku Výpočet potrebnej veľkosti mriežok .

Krok 8 - Vytvorenie protipožiarnej prepážky

Protipožiarna prepážka bude mať celkovú hrúbku 80 mm. Dosiahneme toho pomocou dvoch vstiev kalcium-silikátové dosky s hrúbkou 40 mm.

Prilepte prvú vrstvu protipožiarnej prepážky - diely 100 a 101 (hrúbka 40 mm). Na ňu prilepte druhú vrstvu - diely 102 a 103 (hrúbka 40 mm) a poistite pomocou skrutiek. Na lepenie použite opäť Silcadur.

Vzdialenosť prepážky od stropu miestnosti by mala byť cca 450 až 500 mm.

Krok 9 - Dostavba krbu po strop

Z kalcium silikátových dosiek s hrúbkou 40 mm vyrežte bočné diely 104 a 105 a obaja prilepte a poistite skrutkami k izolácii zadnej steny.

Priestor nad prepážkou uzavrite prilepením dielov 106, 107 a 108. Na ich výrobu použite opäť kalcium silikátové dosky s hrúbkou 40 mm. V dielu 107 vytvorte priamočiarou pílou otvor pre odvetrávací mriežku 16 x 32 cm.

Krok 10 - Nanesenie univerzálnej kachliarskej malty s perlinkou

Konštrukciu krbu zbavte prachu a nečistôt.

Narežte si jednotlivé diely kachliarskej perlinky Silcatex a pripravte si potrebné dĺžky spevňovacích rohov.

Naneste základné omietku RATHI ARMIERUNGSPUTZ na vonkajšie rohy krbu a zapravte do nej a porovnajte spevňovacie rohy.

Po cca 10 minútach pokračujte nanesením omietky na celú konštrukciu krbu. Na omietku rozprestrite perlinku a ľahko ju stierkou zapracujte do omietky, prípadne znovu naneste trochu omietky tak, aby ste perlinku prekryli.

Nechajte omietku dostatočne zaschnúť, a potom začistite nerovnosti vhodným murárskym náradím.Krok 11 - Nanesenie jemnej kachliarskej omietky

Naneste finálnu vrstvu - jemnú kachliarskú omietku RATHI HAFNERPUTZ 0-1mm. Povrch je po zaschnutí možno natierať bežnými fasádnymi nátermi.Krok 12 - Nalepenie dlažby a inštalácia mriežok

Pripravte si jednotlivé diely dlažby - diel 109 a pomocou flexibilného lepidla je nalepte na lavicu obstavby pod vložkou a vyspárujte flexibilnou škárovacou hmotou. Pri použití okrasných líšt sa vyhnite lištám z plastu! Pred krbovou vložkou je počas prevádzky vysoká teplota, ktorá by mohla plastové lišty poškodiť. Vhodné sú lišty z hliníka, niklu a pod.

Nalepte dlažbu pred a okolo krbu. Bezpečná vzdialenosť pred krbom by mala byť aspoň 80 cm, po stranách potom 40 cm. Dlažbu vyspárujte škárovacou hmotou.

Nainštalujte krbové mriežky - diely 110, 111, 112 a 113.

Krok 13 - Prvé kúrenie v krbe

Po zostavení krbu nechajte murivo a lepidlá minimálne 72 hodín vytvrdnúť a vyschnúť.

Pri prvom kúreniu postupne zvyšujte teplotu v ohnisku. Pri prvých zakúreniach budete cítiť špecifický zápach, kedy sa opaľuje konzervačný prostriedok, farba a tmely v spojoch krbovej vložky.


Výkresy:
Spýtajte sa

Vaša e-mailová adresa:
Vaša otázka: