Návod na stavbu krbu s lomeným presklením

© 2009 www.stavba-krbu-svojpomocne.sk

Tento postup môže byť pre Vás veľmi užitočným pomocníkom pri stavbe Vášho vlastného - hoci rozmerovo odlišného - krbu.

Našim zákazníkom tiež poskytujeme bezplatne poradenstvo kedykoľvek počas realizácie ich krbu.

Detailný postup stavby krbu so zakótovanými výkresmi.

Prevedenie:
krbová vložka Hakr Zeus 101
obstavba vložky z ytongu izolovaného kalcium-silikátovými doskami a sopúch z kalcium-silikátových dosiek
dymovody Bertrams

Zostavili sme pre Vás pracovný postup stavby krbu krok za krokom doplnený výkresmi s rozmermi pre jednotlivé kroky stavby.

V návrhu sme použili teplovzdušnú krbovú vložku Hakr Zeus 101 , ktorá patrí medzi vložky s lomeným presklením za rozumnú cenu od českého výrobcu. Vložka sa vyznačuje veľmi slušným prevedením a priaznivým pomerom cena / výkon.

Rozmery obstavby boli zvolené tak, aby bolo minimalizované rezanie ako ytongových tvátnic, tak aj kalcium-silikátových dosiek.

Pri stavbe boli použité ytongový tvárnice s hrúbkou 150 mm - izolované kalcium-silikátovými doskami! - samotné murivo ytong nie je vhodné (spodná časť obstavby pod vložkou) a 50 mm (boky obstavby priliehajúca k telu vložky), ktoré sa vyrábajú vo formáte 250 x 600 mm a kalcium-silikátové dosky (V tomto prípade Superisol o hrúbke 30 a 40 mm, možno nahradiť kalciumsilikátovými doskami SILCA ), ktoré sa vyrábajú vo formáte 1000 x 610 mm.

Ytongový tvárnice plní v obstavbe funkciu nosného prvku. V žiadnom prípade však neodporúčame použiť k obstavbe iba ytongových tvárnic bez izolácie. Murivo Ytong nie je certifikované na vysoké teploty, ktorých je dosahované vo vnútri obstavby. Opakovaným pôsobením týchto vysokých teplôt by mohlo dôjsť k jeho degradácii. Zdanlivá úspora na stavebnom materiálu by sa časom nevyplatila.

Krok 0 - Podlaha pod budúcim krbom

Skôr ako začnete so stavbou, je potrebné pripraviť povrch podlahy. V žiadnom prípade nestavajte krb na plávajúcu podlahu, parkety a pod.

Podklad by mal mať aj dostatočnú nosnosť, aby uniesol záťaž budúceho krbu.

Po dokončení stavby krbu s ohľadom na protipožiarnu bezpečnosť položte na podlahu dlažbu tak, aby pred krbom bol pruh minimálne 80 cm široký a po stranách pásy aspoň 40 cm široké.

Krok 1 - Izolácia a odvetranie zadnej steny za krbom

Najprv je potrebné odizolovať zadnú stenu priestoru krbovej obstavby. Izolácia sa vykonáva kombináciou ochrany vhodným izolačným materiálom ( kalcium-silikátové dosky - 40 mm) a odvetraním.

Z kalcium-silikátových izolačných dosiek narežte diely 1-16. Pomocou vhodného spojiva prilepte tieto diely na zadnú stenu. V prípade dosiek SILCA použite spojivo Silcadur. Lepené dosky pred zaschnutím pripevnite na stenu pomocou skrutiek s hmoždinkami.

Tieto "pásy" slúži na vymedzenie odvetrávacej medzery (40 mm) medzi izoláciou zadnej steny (diely 17, 18, 19 a 20) a zadnou stenou. Venujte veľkú pozornosť presnosti lepenia, pretože na tieto diely sa budú lepiť a skrutkovať bočné diely obstavby.

Na tieto zvislé pásy prilepte diely 17, 18, 19 a 20 (izolácia zadnej steny) a pred zaschnutím poistite skrutkami. Aby bolo umožnené prúdenie vzduchu medzi zadnou stenou a izoláciou, je ponechaná medzi spodnou hranou dielu 17 a podlahou medzera cca 50 mm. Touto medzerou bude zospodu vstupovať studený vzduch pre odvetranie do priestoru medzi izoláciou a zadnou stenou.

Vnútorný otvor pre zder do komína v dielach 19 a 20 vyrežte priamočiarou pílkou. Kalcium-silikátové dosky si poradí aj s vysokými teplotami okolo dymovodu, preto sa nemusíte báť urobiť otvor natesno.

Krok 2 - Dolná časť obstavby krbu

Z ytongových tvárnic s hrúbkou 150 mm vyrežte diely 21 a 22. Veľkosť výrezu v tvárniciach a ich dĺžka zodpovedá veľkosti mriežok, ktoré budú nakoniec do obstavby inštalované, v tomto prípade sú to 2 mriežky o rozmere 160 x 450 mm. Oba diely prilepte k podlahe a na zadnej stene pomocou bežného flexibilného lepidla (Murexin, Kleber a pod.) Pokračujte rovnakým spôsobom s dielmi 23, 24, 25 a 26.

Skompletizujte boky obstavby prilepením dielov 27 a 28. Skôr ako začnete so stavbou čelnej časti, vyrežte z kalcium-silikátových dosiek s hrúbkou 30 mm diely 29 a 30 a pomocou lepidla Silcadur (možno použiť aj obyčajné flexibilné lepidlo) je prilepte na vnútornej strany oboch bokov obstavby. Pokračujte s čelom obstavby - diel 31, ktorý opäť vyrežte z ytongu 150 mm hrubého.

Dokončite čelo spodnej časti obstavby prilepením dielov 32, 33 a 34. Na lepenie týchto dielov z ytongu použite opäť bežné flexibilné lepidlo.

Čelo spodnej časti zaizolujte opäť pomocou kalcium-silikátové dosky (hr. 30mm) - diel 35. Celý priestor pod krbovou vložkou, kde bude následne umiestnený podstavec vložky s vložkou samotnou bude teda izolovaný pomocou kalcium-silikátových dosiek, ytong slúži len ako nosný konštrukčný prvok.

Ustavte stojan - diel 36 a na neho postavte krbovú vložku - diel 37. Nastavte pomocou nastaviteľných nožičiek jeho výšku tak, aby spodné čelo vložky bolo 50 mm nad spodnou časťou obstavby.

Dokončite spodnú časť obstavby nalepením lavice - diely 38, 39 a 40. Tieto diely vyrežte z kalcium-silikátové dosky s hrúbkou 40 mm. Na lepenie použite opäť Silcadur . Medzi hornou plochou lavice a spodným čelom krbovej vložky vznikne špára široká 10 mm potrebná pre následné nalepenie obkladu.

Krok 3 - Zhotovenie obmurovky okolo krbovej vložky

Ytongovými tvárnicami s hrúbkou 50 mm obmurujte telo vložky - diely 41 až 46. Obmurovku zvnútra opäť izolujte kalcium-silikátovými doskami s hrúbkou 30 mm - diely 47 a 48.

Skôr než nalepíte predné čelo z ytongu hrúbky 50 mm - diely 49 a 50 a ich izoláciu z kalcium-silikátových dosiek hrúbky 30 mm - diely 51 a 52, ktoré priliehajú ku krbovej vložke, je potrebné upraviť čelné plochy, ktoré budú natesno okolo krbovej vložky, konečnou povrchovou úpravou (neskôr by k týmto miestam bol komplikovaný prístup).

Postup finálnej úpravy týchto plôch bude úplne rovnaký ako úprava celej plochy obstavby, ktorá je popísaná nižšie v kapitolách Krok 10 - Nanesenie základnej omietky s perlinkou a Krok 11 - Nanesenie jemnej kachliarskej omietky

Krok 4 - Napojenie dymovodu do komína

Pre napojenie na komín odporúčame použiť buď oceľové dymovody (oceľ, hrúbka 2 mm) alebo nerezové dymovody (nerezová oceľ, hrúbka 1 mm). Jednotlivé diely, v našom prípade klapku (diel 53), rúrku (diel 54), 45 ° koleno (diel 55) a 90 ° koleno (diel 56), si najskôr nachystajte "na sucho". Po prípadnom skrátení jednotlivých dielov dymovodu nezabudnite začistiť hrany dymovodu pilníkom. Predídete tak neskorším problémom s montážou. Pri konečnej inštalácii jednotlivé spoje dotesnite kachliarskym tmelom. V prípade väčšieho rozdielu priemerov zdere a dymovodu dotesnite napojenie do komína kachliarskou šnúrou . Túto problematiku riešime v samostatnom článku Ako napojiť dymovod do komína .

Krok 5 - Skúšobné zakúrenie

Skôr než budete pokračovať v ďalšej stavbe, je potrebné vykonať skúšobné zakúrenie a prekontrolovať jednotlivé spoje, či sa neobjavujú nejaké netesnosti.

Uvádzanie komína do prevádzky je nutné vykonať postupným zvyšovaním teploty a postupným vysúšaním, zvlášť u prvého zakúrení, kedy môže byť v komíne nahromadena vlhkosť. V krbovej vložke kúrte cca 1 hodinu. V prípade, že je všetko v poriadku, môžete pokračovať s ďalšími krokmi.

Krok 6 - Inštalácia nosného rámu sopúchu

Z valcovaných oceľových profilov L80 x 80 x 10 zvarte nosný rám - diel 57, ktorý slúži ako základ pre presadenie sopúch nad krbovou vložkou. Profily zvarte symetricky k sebe svojimi bočnými stenami. Hotový rám priskrutkujte skrutkami do zadnej izolované steny a do bočníc okolo krbovej vložky.

Pre umožnenie tepelnej dilatácie zostane medzi bočnicami a bočnými hranami čela vložky cca 3 mm široká medzera po oboch stranách a 5 mm široká medzera medzi hornou hranou čela vložky a oceľovým nosným rámom sopúchu. Medzera medzi spodnou hranou čela vložky a lavicou pod vložkou bude 10 mm pre položenie obkladu lavice v neskoršom kroku.

Krok 7 - Stavba sopúchu nad krbovou vložkou

Z kalcium-silikátové dosky s hrúbkou 30 mm vyrežte diely 58, 59, 60, 61 a 62 a pomocou skrutiek a matíc s podložkami je pripevnite k nosnému rámu sopúchu. Tieto diely budú slúžiť ako montážny základ pre sopúch.

Z kalcium-silikátových dosiek s hrúbkou 40 mm vyrežte diely 63, 64, 65 a 66, prilepte je Silcadurem a pripevnite skrutkami k bočným hranám odvetrané izolácie zadnej steny.

Sopúch dokončite prilepením dielov 67, 68 a 69 (kalcium-silikátové dosky hr. 40 mm) Silcadurem a spoje poistite skrutkami.

V dielach 65, 66 a 69 vyrežte priamočiarou pílou otvor pre budúce výdychové mriežky. Výpočet potrebnej veľkosti mriežok nájdete v článku Výpočet potrebnej veľkosti mriežok .

Krok 8 - Vytvorenie protipožiarnej prepážky

Protipožiarna prepážka bude mať celkovú hrúbku 80 mm. Dosiahneme toho pomocou dvoch vstiev kalcium-silikátové dosky s hrúbkou 40 mm.

Prilepte a poistite skrutkami jednu polovicu protipožiarne prepážky - diely 70 a 71 (hrúbka 40 mm). Následne priložte diely 72 a 73 (hrúbka 40 mm). Styčné plochy oboch dielov prepážky zlepte tiež lepidlom Silcadur .

Vzdialenosť prepážky od stropu miestnosti by mala byť cca 450 až 500 mm.

Krok 9 - Dostavba krbu po strop

Z kalcium-silikátových dosiek s hrúbkou 40 mm vyrežte bočné diely 74 a 75 a priamočiarou pílou v nich vytvorte otvory pre budúce výdychovej mriežky 100 x 200 mm. Obaja prilepte a poistite skrutkami k izolácii zadnej steny.

Priestor nad prepážkou uzavrite prilepením dielov 76, 77 a 78. Na ich výrobu použite opäť kalcium-silikátové dosky s hrúbkou 40 mm.

Krok 10 - Nanesenie základnej omietky s perlinkou

Konštrukciu krbu zbavte prachu a nečistôt.

Narežte si jednotlivé diely kachliarskej perlinky Silcatex a pripravte si potrebné dĺžky spevňovacích rohov.

Naneste základnú omietku RATHI ARMIERUNGSPUTZ na vonkajšie rohy krbu a zapravte do nej a porovnajte spevňovacie rohy.

Po cca 10 minútach pokračujte nanesením omietky na celú konštrukciu krbu. Na omietku rozprestrite perlinku a ľahko ju stierkou zapracujte do omietky, prípadne znovu naneste trochu omietky tak, aby ste perlinku prekryli.

Nechajte omietku dostatočne zaschnúť, a potom začistite nerovnosti vhodným murárskym náradím.Krok 11 - Nanesenie jemnej kachliarskej omietky

Naneste finálnu vrstvu - jemnú kachliarskú omietku RATHI HAFNERPUTZ 0-1mm. Povrch je po zaschnutí možno natierať bežnými fasádnymi nátermi.Krok 12 - Nalepenie dlažby a inštalácia mriežok

Nainštalujte krbové mriežky - diely 79, 80, 81, 82, 83, 84 a 85.

Pripravte si jednotlivé diely dlažby - diel 86 a pomocou flexibilného lepidla je nalepte na lavicu obstavby pod vložkou a vyspárujte flexibilnou škárovacou hmotou. Pri použití okrasných líšt sa vyhnite lištám z plastu! Pred krbovou vložkou je počas prevádzky vysoká teplota, ktorá by mohla plastové lišty poškodiť. Vhodné sú lišty z hliníka, niklu a pod.

Nalepte dlažbu pred a okolo krbu. Bezpečná vzdialenosť pred krbom by mala byť aspoň 80 cm, po stranách potom 40 cm. Dlažbu vyspárujte škárovacou hmotou.

Krok 13 - Prvé kúrenie v krbe

Po zostavení krbu nechajte murivo a lepidlá minimálne 72 hodín vytvrdnúť a vyschnúť.

Pri prvom kúreniu postupne zvyšujte teplotu v ohnisku. Pri prvých zakúreniach budete cítiť špecifický zápach, kedy sa opaľuje konzervačný prostriedok, farba a tmely v spojoch krbovej vložky.


Výkresy:

Spýtajte sa

Vaša e-mailová adresa:
Vaša otázka: