Návod na stavbu rustikálneho krbu

© 2009 www.stavba-krbu-svojpomocne.sk

Tento postup môže byť pre Vás veľmi užitočným pomocníkom pri stavbe Vášho vlastného - hoci rozmerovo odlišného - krbu.

Našim zákazníkom tiež poskytujeme bezplatne poradenstvo kedykoľvek počas realizácie ich krbu.

Detailný postup stavby krbu so zakótovanými výkresmi

Prevedenie:

krbová vložka Uniflam 700 Standard
obstavba z kalcium-silikátových dosiek (obstavba vložky a sopúch)
dymovody Bertrams


Zostavili sme pre Vás pracovný postup stavby krbu krok za krokom doplnený výkresmi s rozmermi pre jednotlivé kroky stavby.

V návrhu sme použili teplovzdušnú krbovú vložku Uniflam 700 Standard, ktorá patrí medzi veľmi obľúbené vložky medzi zákazníkmi nášho internetového obchodu.

Rozmery obstavby boli zvolené tak, aby bolo minimalizované rezanie liaporových aj kalcium-silikátových dosiek. Použité sú liaporové dosky o hrúbke 50 mm, ktoré sa vyrábajú vo formáte 250x1000mm a kalcium-silikátové izolačné dosky (V tomto príklade Superisol o hrúbke 30 a 40mm), ktoré sa vyrábajú vo formáte 1000 x 610 mm. Tieto dosky možno rovnako dobre nahradiť doskami SILCAKrok 0 - Podlaha pod budúcim krbom

Skôr ako začnete so stavbou, je potrebné pripraviť povrch podlahy. V žiadnom prípade nestavajte krb na plávajúcu podlahu, parkety a pod.

Podklad by mal mať aj dostatočnú nosnosť, aby uniesol záťaž budúceho krbu.

Po dokončení stavby krbu s ohľadom na protipožiarnu bezpečnosť položte na podlahu dlažbu tak, aby pred krbom bol pruh minimálne 80 cm široký a po stranách pásy aspoň 40 cm široké.Krok 1 - Izolácia a odvetranie zadnej steny za krbom

Najprv je potrebné odizolovať zadnú stenu priestoru krbovej obstavby. Izolácia sa vykonáva kombináciou ochrany vhodným izolačným materiálom (kalcium-silikátové dosky - 40 mm) a odvetraním.

Z kalcium-silikátových izolačných dosiek narežte diely 1-14. Pomocou vhodného spojiva prilepte tieto diely na zadnú stenu.

V prípade dosiek SILCA použite spojivo Silcadur .

Lepené dosky pred zaschnutím pripevnite na stenu pomocou skrutiek s hmoždinkami.

Tieto "pásy" slúži na vymedzenie odvetrávacej medzery (40 mm) medzi izoláciou zadnej steny (diely 15, 16, 17 a 18) a zadnou stenou. Venujte veľkú pozornosť presnosti lepenia, pretože na tieto diely sa budú lepiť a skrutkovať bočné diely obstavby.

Na tieto tri zvislé pásy prilepte diely 15, 16, 17 a 18 (izolácia zadnej steny) a pred zaschnutím poistite vrutmi. Aby bolo umožnené prúdenie vzduchu medzi zadnou stenou a izoláciou, je ponechaná medzi spodnou hranou dielu 15 a podlahou medzera cca 50 mm. Touto medzerou bude zospodu vstupovať studený vzduch pre odvetranie do priestoru medzi izoláciou a zadnou stenou.

Vnútorný otvor pre zder do komína v dielach 17 a 18 vyrežte priamočiarou pílkou. Kalcium-silikátové dosky si poradí aj s vysokými teplotami okolo dymovodu, preto sa nemusíte báť urobiť otvor natesno.Krok 2 - Úložný priestor pre drevo

Priestor pre uloženie dreva bude zároveň slúžiť ako vstup studeného vzduchu pod krbovú vložku.

Celá obstavba krbu s výnimkou priestoru nad vložkou (sopúchu) je vymurovaná z liaporových dosiek . Ako spojivo sa pre liaporové dosky používa základová omietka RATHI ARMIERUNGSPUTZ .

Nakreslite si na nalepené izolácii zadnej steny stredovú osu a nalepte zadný diel priestoru pre drevo (diel 19).

Následne prilepte bočné diely 20 a 21.Krok 3 - Dolná časť obstavby krbu

Pripravte si diely 22 a 23, ktoré budú slúžiť ako podstava pre vytvorenie stĺpikov v ďalších krokoch a pomocou základnej omietky RATHI ARMIERUNGSPUTZ je prilepte na podlahu. Pokračujte s dielmi 24 až 35. Tieto diely slúžia ako nosné prvky pre lavicu, nad ktorou bude následne umiestnená krbová vložka.

Pokračujte predným čelom obstavby. Prilepte diely 37 a 38 a na ne prilepte preklad (diel 39). Vysunutie prekladu o cca 10-15 mm pred prednou čelo pôsobí esteticky. Skompletizujte predné čelo dolepením dielov 41 a 42 a prilepte obe bočnice poskladané z dielov 43, 44, 45 a 46. Nakoniec prilepte oba diely 40 trojuholníkového tvaru.Krok 4 - Zhotovenie lavice pred krbovou vložkou

Pripravte si diel 47, 48, 49 a 50. Prilepte tieto diely na pripravený základ obstavby. Oproti základu je lavica presadená o 50 mm vpredu ao 40 mm po oboch bokoch.

Teraz prilepte hotový preklad z okrasných tehličiek - diel 51. Postup výroby prekladu nájdete v samostatnom návode Ako zhotoviť preklad z okrasných tehličiek .Krok 5 - Usadenie krbové vložky

Usaďte stojan krbovej vložky (diel 52) tak, že sa bude svojím predným čelom dotýkať prekladu a pomocou nastaviteľných nožičiek nastavte jeho výšku nad podlahou na 360 mm. Vložka sa potom bude svojou spodnou čelné hranou dotýkať prekladu.

Usaďte symetricky krbovú vložku (diel 53) tak, aby jej presah vzhľadom na preklad bol cca 30 mm.Krok 6 - Zhotovenie obmurovky okolo krbovej vložky

Skôr než začnete s obmurovkou krbovej vložky, nasaďte na teleso vložky plechové opláštenie (diel 54).

Teraz na lavicu pod vložkou prilepte krbovej stĺpiky - diely 55 a 56. Návod na výrobu týchto stĺpikov nájdete v samostatnom návode Návod na výrobu krbového stĺpiku svojpomocne . Ďalej pokračujte bočnými dielmi 57, 58, 59 a 60.

Medzi rámom krbovej vložky a stĺpiky vzniknú dilatačné medzery cca 4 mm (polovica rozdielu medzi šírkou vložky - 692 mm a dĺžkou prekladu z okrasných tehličiek pod vložkou - 700 mm).

V žiadnom prípade sa nesmie stĺpiky dotýkať krbovej vložky! Tá vplyvom tepla v určitej miere mení svoje rozmery a mohlo by dôjsť k poškodeniu obstavby.Krok 7 - Napojenie dymovodu do komína a inštalácia teplovzdušných rozvodov vnútri sopúchu

Pre napojenie na komín odporúčame buď oceľové dymovody (oceľ, hrúbka 2 mm) alebo nerezové dymovody (nerez, hrúbka 1 mm). Jednotlivé diely - klapku (diel 61), rebrovanú trubku (diel 62) a koleno (diel 63) si najskôr nachystajte "na sucho". Po prípadnom skrátení jednotlivých dielov dymovodu nezabudnite začistiť hrany dymovodu. Predídete tak neskorším problémom s montážou.

Pri konečnej inštalácii jednotlivé spoje dotesnite kachliarskym tmelom. V prípade väčšieho rozdielu priemerov zdere a dymovodu dotesnite napojenie do komína kachliarskou šnúrou Túto problematiku riešime v samostatnom článku Ako napojiť dymovod do komína .

Ďalej nainštalujte tiež všetky komponenty teplovzdušného rozvodu, ktoré sú umiestnené v priestore sopúchu nad vložkou (diely 64).

Problematiku teplovzdušných rozvodov riešime opäť v samostatných článkoch Teplovzdušný rozvod - samoťažný a Teplovzdušný rozvod - s ťažným ventilátorom .Krok 8 - Skúšobné zakúrenie

Skôr než budete pokračovať v ďalšej stavbe, je potrebné vykonať skúšobné zakúrenie a prekontrolovať jednotlivé spoje, či sa neobjavujú nejaké netesnosti.

Uvádzanie komína do prevádzky je nutné vykonať postupným zvyšovaním teploty a postupným vysúšaním, zvlášť u prvého zakúrení, kedy môže byť v komíne nahromadena vlhkosť. V krbovej vložke kúrte cca 1 hodinu. V prípade, že je všetko v poriadku, môžete pokračovať s ďalšími krokmi.Krok 9 - Položenie horného prekladu a inštalácia rímsy

Usaďte hotový preklad z okrasných tehličiek - diel 65. Postup výroby preklade nájdete v samostatnom návode Návod na zhotovenie prekladu z okrasných tehličiek .

Rímsu (samostatné rímsy už bohužiaľ v e-shope nepredávame, preto si ju treba nechať vyrobiť u stolára) položte na bočné diely obstavby vložky tak, že ju dorazíte až na horný tehličkový preklad a prilepte ju pomocou rovnakého lepidla, ktoré ste použili na lepenie kalcium-silikátových dosiek.Krok 10 - Izolácia drevené rímsy kalcium-silikátovými doskami

Z kalcium-silikátové dosky s hrúbkou 30 mm vyrežte diel 67, ktorý bude izolovať prednú časť rímsy a pomocou skrutiek ho pripevnite k drevenej rímse. Diel 67 bude prevyšovať úroveň hornej plochy rímsy o cca 50 mm a poslúži zároveň ako montážny diel pre uchytenie čelnej dosky nad rímsou (viď. ďalej).

Pokračujte s izoláciou oboch bokov rímsy pomocou kalcium-silikátových dosiek s hrúbkou 30 mm - diely 68 a 69, ktoré zároveň slúži ako bočnice sopúchu. Oba diely opäť pripevnite k rímse pomocou skrutiek a súčasne je prilepte lepidlom pre kalcium-silikátové dosky. Ďalej tieto diely prilepte a priskrutkujte aj k izolácii zadnej steny.

Vzhľadom k dobrému vedeniu tepla kovovými skrutkami, zaistite dostatočné zapustenie skrutiek, ktoré sú zaskrutkované do drevenej rímsy a všetky takto zapustené hlavy skrutiek prekryte vrstvou lepidla Sikaterm, prípadne ich môžete aj prelepiť kúskom izolačnej dosky tak, aby sa zamedzilo odvodu tepla do dreva rímsy.Krok 11 - Nalepenie dielov sopúchu nad vložkou

Pripravené diely 70 (hrúbka 40 mm), 71 a 72 (hrúbka 30 mm) prilepte a pripevnite skrutkami.

V dielu 73 (hrúbka 40 mm) vytvorte otvor pre budúcu výdychovú mriežku. Výpočet potrebnej veľkosti mriežok nájdete v článku Výpočet potrebnej veľkosti mriežok .

Skôr ako uzavriete priestor nad vložkou protipožiarnou prepážkou nasaďte na výstup teplého vzduchu z opláštenia izolované potrubia . Toto izolované potrubia bude v nasledujúcom kroku tesne zovreté medzi oba diely protipožiarne prepážky.Krok 12 - Vytvorenie protipožiarnej prepážky

Protipožiarna prepážka bude mať celkovú hrúbku 80 mm. Dosiahneme toho pomocou dvoch vstiev dosky s hrúbkou 40 mm.

Prilepte a poistite vruty jednu polovicu protipožiarnej prepážky - diely 75 a 76 (hrúbka 40 mm). Následne priložte diely 77 a 78 (hrúbka 40 mm) a zovrite izolované potrubia medzi obe polovice prepážky. Styčné plochy oboch dielov prepážky zlepte tiež lepidlom.

Vzdialenosť prepážky od stropu miestnosti by mala byť cca 450 až 500 mm.Krok 13 - Dostavba krbu po strop

Pripravte si diely 79 a 80. Priamočiarou pílou v nich vytvorte otvory pre budúce výdychové mriežky 100 x 200 mm.

Prilepte a priskrutkujte diel 81.Krok 14 - Nanesenie základnej omietky s perlinkou

Konštrukciu krbu zbavte prachu a nečistôt.

Narežte si jednotlivé diely kachliarskej perlinky Silcatex a pripravte si potrebné dĺžky spevňovacích rohov.

Naneste základnú omietku RATHI ARMIERUNGSPUTZ na vonkajšie rohy krbu a zapravte do nej a porovnajte spevňovacie rohy.

Po cca 10 minútach pokračujte nanesením omietky na celú konštrukciu krbu. Na omietku rozprestrite perlinku a ľahko ju stierkou zapracujte do omietky, prípadne znovu naneste trochu omietky tak, aby ste perlinku prekryli.

Nechajte omietku dostatočne zaschnúť, a potom začistite nerovnosti vhodným murárskym náradím.

Krok 15 - Nanesenie jemnej kachliarskej omietky

Naneste finálnu vrstvu - jemnú kachliarsku omietku RATHI HAFNERPUTZ 0-1mm . Povrch je po zaschnutí možno natierať bežnými fasádnymi nátermi.Krok 16 - Nalepenie dlažby a inštalácia mriežok

Nainštalujte krbové mriežky - diely 82, 83 a 84.

Pripravte si jednotlivé diely dlažby - diel 85 a pomocou flexibilného lepidla je nalepte na lavicu obstavby pod vložkou a vyspárujte flexibilnou škárovacou hmotou. Pri použití okrasných líšt sa vyhnite lištám z plastu! Pred krbovou vložkou je počas prevádzky vysoká teplota, ktorá by mohla plastové lišty poškodiť. Vhodné sú lišty z hliníka, niklu a pod.

Nalepte dlažbu pred a okolo krbu. Bezpečná vzdialenosť pred krbom by mala byť aspoň 80 cm, po stranách potom 40 cm.

Dlažbu vyspárujte škárovacou hmotou.Krok 17 - Prvé kúrenie v krbe

Po zostavení krbu nechajte murivo a lepidlá minimálne 72 hodín vytvrdnúť a vyschnúť.

Pri prvom kúrenie postupne zvyšujte teplotu v ohnisku. Pri prvých zakúreniach budete cítiť špecifický zápach, kedy sa opaľuje konzervačný prostriedok, farba a tmely v spojoch krbovej vložky.


Výkresy:


Spýtajte sa

Vaša e-mailová adresa:
Vaša otázka: