Návod na stavbu moderného krbu

© 2009 www.stavba-krbu-svojpomocne.sk

Tento postup môže byť pre Vás veľmi užitočným pomocníkom pri stavbe Vášho vlastného - hoci rozmerovo odlišného - krbu.

Našim zákazníkom tiež poskytujeme bezplatne poradenstvo kedykoľvek počas realizácie ich krbu.

Detailný postup stavby krbu sa zakótovanými výkresmi.

Prevedenie:
krbová vložka Uniflam 700 Standard
obstavba z kalcium-silikátových dosiek
dymovody Bertrams

Zostavili sme pre Vás pracovný postup stavby krbu krok za krokom doplnený výkresmi s rozmermi pre jednotlivé kroky stavby.

V návrhu sme použili teplovzdušnú krbovú vložku Uniflam 700 Standard , ktorá patrí medzi veľmi obľúbené vložky medzi zákazníkmi nášho internetového obchodu.

Rozmery obstavby boli zvolené tak, aby bolo minimalizované rezanie liaporových aj kalcium-silikátových dosiek. Použité sú liaporové dosky o hrúbke 50 mm, ktoré sa vyrábajú vo formáte 250x1000 mm a kalcium-silikátové izolačné dosky (v tomto príklade Superisol o hrúbke 30 a 40 mm), ktoré sa vyrábajú vo formáte 1000x610mm. (Dosky Superisol na slovenskom trhu nepredávame, preto je možné ich nahradiť doskami SILCA, ktoré majú nepatrne iný formát 1000x625mm).Krok 0 - Podlaha pod budúcim krbom

Skôr ako začnete so stavbou, je potrebné pripraviť povrch podlahy. V žiadnom prípade nestavajte krb na plávajúcu podlahu, parkety a pod.

Podklad by mal mať aj dostatočnú nosnosť, aby uniesol záťaž budúceho krbu.

Po dokončení stavby krbu s ohľadom na protipožiarnu bezpečnosť položte na podlahu dlažbu tak, aby pred krbom bol pruh minimálne 80 cm široký a po stranách pásy aspoň 40 cm široké.Krok 1 - Izolácia a odvetranie zadnej steny za krbom

Najprv je potrebné odizolovať zadnú stenu priestoru krbovej obstavby. Izolácia sa vykonáva kombináciou ochrany vhodným izolačným materiálom (kalcium-silikátové dosky - 40 mm) a odvetraním.

Z kalcium-silikátových izolačných dosiek narežte diely 1-14. Pomocou vhodného spojiva prilepte tieto diely na zadnú stenu. V prípade dosiek SILCA použite spojivo Silcadur .

Lepené dosky pred zaschnutím pripevnite na stenu pomocou skrutiek s hmoždinkami.

Tieto "pásy" slúži na vymedzenie odvetrávacej medzery (40 mm) medzi izoláciou zadnej steny (diely 15, 16, 17, 18, 19 a 20) a zadnou stenou. Venujte veľkú pozornosť presnosti lepenia, pretože na tieto diely sa budú lepiť a skrutkovať bočné diely obstavby.

Na tieto zvislé pásy prilepte diely 15, 16, 17, 18, 19 a 20 (izolácia zadnej steny) a pred zaschnutím poistite vrutmi. Aby bolo umožnené prúdenie vzduchu medzi zadnou stenou a izoláciou, je ponechaná medzi spodnou hranou dielu 15 a podlahou medzera cca 50 mm. Touto medzerou bude zospodu vstupovať studený vzduch pre odvetranie do priestoru medzi izoláciou a zadnou stenou.

Vnútorný otvor pre zder do komína v dielach 17, 18, 19 a 20 vyrežte priamočiarou pílkou. Kalcium-silikátové dosky si poradí aj s vysokými teplotami okolo dymovodu, preto sa nemusíte báť urobiť otvor natesno.Krok 2 - Dolná časť obstavby krbu

Pripravte si diely 21, 22, 23, 24 a 25 a pomocou malty RATHI ARMIERUNGSPUTZ je prilepte na podlahu. Pokračujte s dielmi 26 až 29. Následne prilepte predné čelo - diely 30 a 31.

Pre izoláciu steny použite opäť kalcium-silikátové dosky - diely 32 a 33 obdobne ako v predchádzajúcom kroku. Pokračujte s lepením bokov obstavby pod vložkou - diely 34 až 39. V obstavbe zostanú po oboch stranách otvory, ktoré budú v konečnej fáze osadené mriežkami pre prívod studeného vzduchu do obstavby krbu. Pevné spojenie predného čela s oboma bokmi poistite pomocou dielu trojuholníkového prierezu - diely 40.

Prilepte horný diel pred vložkou - diel 41. Teraz pokračujte s oblepením obstavby okrasnou obrubou - diely 42, 43, 44 a 45.

Dokončite obrubu prilepením dielov 46 až 53.

Postavte stojan a nastavte pomocou nastaviteľných nožičiek jeho výšku tak, aby vložka bola 60 mm nad okrasnou obrubou krbovej vložky a naň postavte krbovú vložku.

Uzavrite spodnú časť obstavby nalepením dielov 56 a 57. Na hornú plochu prilepte lavicu pod vložkou diely 58, 59 a 60.

Upravte pozíciu krbovej vložky na stojane tak, aby presadení predného čela vložky cez lavicu bolo cca 20 mm.Krok 3 - Zhotovenie obmurovky okolo krbovej vložky

Prilepte vnútornej bočnice - diely 61-64 a na ne potom vonkajšie diely 65-68.

Skôr než nalepíte diely 69 a 70, ktoré priliehajú ku krbovej vložke, je potrebné upraviť čelné plochy, ktoré budú natesno okolo krbovej vložky, konečnou povrchovou úpravou (neskôr by k týmto miestam bol komplikovaný prístup).

Postup finálnej úpravy týchto plôch bude úplne rovnaký ako úprava celej plochy obstavby, ktorá je popísaná nižšie v kapitolách Krok 10 - Nanesenie základnej kachliarskej omietky s perlinkou a Krok 11 - Nanesenie jemnej kachliarskej omietkyKrok 4 - Inštalácia nosného rámu sopúchu

Z valcovaných oceľových profilov L80x80x10 zvarte nosný rám - diel 71, ktorý slúži ako základ pre presadený sopúch nad krbovou vložkou. Profily zvarte symetricky k sebe svojimi bočnými stenami. Hotový rám priskrutkujte skrutky do zadnej izolované steny a do bočníc okolo krbovej vložky.

Pre umožnenie tepelnej dilatácie zostane medzi bočnicami a bočnými hranami čela vložky cca 4 mm široká medzera po oboch stranách a 5 mm široká medzera medzi hornou hranou čela vložky a oceľovým nosným rámom sopúchu. Medzera medzi spodnou hranou čela vložky a lavicou pod vložkou bude 10 mm pre položenie obkladu lavice v neskoršom kroku.Krok 5 - Napojenie dymovodu do komína

Pre napojenie na komín odporúčame buď oceľové dymovody (oceľ, hrúbka 2 mm) alebo nerezové dymovody (nerez, hrúbka 1 mm). Jednotlivé diely - klapku (diel 72), rebrovanú trubku (diel 73) a koleno (diel 74) si najskôr nachystajte "na sucho". Po prípadnom skrátení jednotlivých dielov dymovodu nezabudnite začistiť hrany dymovodu. Predídete tak neskorším problémom s montážou. Pri konečnej inštalácii jednotlivé spoje dotesnite kachliarskym tmelom. V prípade väčšieho rozdielu priemerov zdere a dymovodu dotesnite napojenie do komína kachliarske šnúrou. Túto problematiku riešime v samostatnom článku Ako napojiť dymovod do komína .Krok 6 - Skúšobné zakúrenie

Skôr než budete pokračovať v ďalšej stavbe, je potrebné vykonať skúšobné zakúrenie a prekontrolovať jednotlivé spoje, či sa neobjavujú nejaké netesnosti.

Uvádzanie komína do prevádzky je nutné vykonať postupným zvyšovaním teploty a postupným vysúšaním, zvlášť u prvého zakúrení, kedy môže byť v komíne nahromadena vlhkosť. V krbovej vložke kúrte cca 1 hodinu. V prípade, že je všetko v poriadku, môžete pokračovať s ďalšími krokmi.Krok 7 - Stavba sopúchu nad krbovou vložkou

Z kalcium-silikátové dosky s hrúbkou 30 mm vyrežte diely 75, 76, 77, 78 a 79 a pomocou skrutiek a matíc s podložkami je pripevnite k nosnému rámu sopúchu. Tieto diely budú slúžiť ako montážny základ pre sopúch.

Pripravené diely 80, 81, 82, 83 a 84 (hrúbka 40 mm) prilepte a pripevnite skrutkami.

V dielach 85, 90 a 91 vyrežte priamočiarou pílou otvor pre budúce výdychove mriežky a prilepte ich k už dokončovanému telu sopúchu. Výpočet potrebnej veľkosti mriežok nájdete v článku Výpočet potrebnej veľkosti mriežok . Sopúch dokončite prilepením dielov 86, 87, 88 a 89.Krok 8 - Vytvorenie protipožiarnej prepážky

Protipožiarna prepážka bude mať celkovú hrúbku 80 mm. Dosiahneme toho pomocou dvoch vstev dosky s hrúbkou 40 mm.

Prilepte a poistite vruty jednu polovicu protipožiarne prepážky - diely 92 a 93 (hrúbka 40 mm). Následne priložte diely 94 a 95 (hrúbka 40 mm). Styčné plochy oboch dielov prepážky zlepte tiež lepidlom.

Vzdialenosť prepážky od stropu miestnosti by mala byť cca 450 až 500 mm.Krok 9 - Dostavba krbu po strop

Pripravte si diely 96, 97 a 98 a prilepte ich na protipožiarnu prepážku.

Vyrežte oba bočné diely 99 a 100 a priamočiarou pílou v nich vytvorte otvory pre budúce výdychove mriežky 100 x 200 mm. Diely prilepte a poistite skrutkami k izolácii zadnej steny.Krok 10 - Nanesenie univerzálnej kachliarskej malty s perlinkou

Konštrukciu krbu zbavte prachu a nečistôt.

Narežte si jednotlivé diely kachliarskej perlinky Silcatex a pripravte si potrebné dĺžky spevňovacích rohov.

Naneste základnú omietku RATHI ARMIERUNGSPUTZ na vonkajšie rohy krbu a zapravte do nej a porovnajte spevňovacie rohy.

Po cca 10 minútach pokračujte nanesením omietky na celú konštrukciu krbu. Na omietku rozprestrite perlinku a ľahko ju stierkou zapracujte do omietky, prípadne znovu naneste trochu omietky tak, aby ste perlinku prekryli.

Nechajte omietku dostatočne zaschnúť, a potom začistite nerovnosti vhodným murárskym náradím.Krok 11 - Nanesenie jemnej kachliarskej omietky

Naneste finálnu vrstvu - jemnú kachliarsku omietku RATHI HAFNERPUTZ 0-1mm . Povrch je po zaschnutí možno natierať bežnými fasádnymi nátermi.Krok 12 - Nalepenie dlažby a inštalácia mriežok

Nainštalujte mriežky - diely 101, 102, 103 a 104.

Pripravte si jednotlivé diely dlažby - diel 105 a pomocou flexibilného lepidla je nalepte na lavici obstavby pod vložkou a vyspárujte flexibilnou škárovacou hmotou. Pri použití okrasných líšt sa vyhnite lištám z plastu! Pred krbovou vložkou je počas prevádzky vysoká teplota, ktorá by mohla plastové lišty poškodiť. Vhodné sú lišty z hliníka, niklu a pod

Nalepte dlažbu pred a okolo krbu. Bezpečná vzdialenosť pred krbom by mala byť aspoň 80 cm, po stranách potom 40 cm. Dlažbu vyspárujte škárovacou hmotou.Krok 13 - Prvé kúrenie v krbe

Po zostavení krbu nechajte murivo a lepidlá minimálne 72 hodín vytvrdnúť a vyschnúť.

Pri prvom kúrenie postupne zvyšujte teplotu v ohnisku. Pri prvých zakúreniach budete cítiť špecifický zápach, kedy sa opaľuje konzervačný prostriedok, farba a tmely v spojoch krbovej vložky.


Výkresy:


Spýtajte sa

Vaša e-mailová adresa:
Vaša otázka: