Ako napojiť dymovod do komína

© 2009 www.stavba-krbu-svojpomocne.sk

U moderných viacvrstvových komínov (napr. Schiedel), kde je vnútorný prieduch komína tvorený keramickými vložkami a z rovnakého materiálu je aj hrdlo sopúchu, do ktorého sa napája dymovod, nastáva problém spojený s rozdielnou tepelnou rozťažnosťou oceľového dymovodu a keramického hrdla sopúchu.

Ak by sme napríklad do komína o priemere 200 mm zasunuli priamo "natesno" oceľový dymovod tiež o priemere 200 mm, mohlo by dôjsť po zahriatí dymovodu na prevádzkovú teplotu k roztrhnutiu keramického hrdla.

Preto je nutné napojenie riešiť tak, aby sa eliminovali rozdielne rozmerové zmeny oboch materiálov pri zmenách teploty. Existuje niekoľko spôsobov, ako to dosiahnuť.

Použitím dymovodu s menším priemerom

Ak výrobca dovoľuje napojiť spotrebič aj dymovodom s menším priemerom, je možné celý dymovod realizovať s priemerom menším ako je priemer komína a vzniknutú štrbinu dotesniť kachliarskou tesniacou šnúrou, ktorá bude dobre eliminovať rozmerové zmeny dymovodu.

Ak teda máme napríklad komín s priemerom 200 mm, môžeme použiť dymovod 180 mm. Potom je potrebné navinúť na posledný diel dymovodu asi 4 závity tesniace šnúry s hrúbkou 10 mm a zasunúť do hrdla komína.

Výhodou tohto riešenia je, že nie je nutné dokupovať žiadne ďalšie redukcie a pod. Možno ho však použiť iba v tých prípadoch, kedy je dovolené použiť menší priemer dymovodu.

Schéma napojenia:

Pomocou napojovacieho dielu

Ďalšou možnosťou je použiť špeciálny napojovací diel, ktorý sa nasúva na keramické hrdlo sopúchu. Z tohto dôvodu ho možno použiť iba v prípadoch, keď hrdlo vyčnieva z tela komína, ako je tomu napríklad u sopúchov pre napojenie pod uhlom 45°, aby bolo možné tento napojovací diel na sopúch navliecť. Pri 45° sklone je vhodné zabezpečiť napojovací diel proti zosunutiu smerom nadol, napr. oceľovou sťahovacou páskou, ktorá je umiestnená na poslednom dieli dymovodu, tesne pred samotným napojovacím dielom. Vplyvom tepla tesnenia v napojovacím dielu časom zaschnú a zmrští sa a mohlo by dôjsť k zosunutiu nerezového napojovacieho dielu.

Je opäť dodávaný priamo výrobcom ako súčasť jeho systému dymovodu.

Výhodou je nulová redukcia priemeru dymovodu, nevýhodou je potom vyššia cena napojovacích dielov a obmedzená ponuka týchto dielov (len pre nerezové dymovody).

Schéma napojenia:

Pomocou výrobcom dodávaného prechodového dielu

Niektorí výrobcovia dymovodov už ponúkajú pre tento účel (ako súčasť svojho systému dymovodov) špeciálny prechodový diel. Napr. prechodový kus systému Bertrams (vyrába sa v rôznych priemeroch) je obdobou predchádzajúceho riešenia s redukciou.

Schéma napojenia:

Napojenie oceľových čiernych dymovodov pomocou nerezového napojovacieho dielu

Pre napojenie klasických čiernych oceľových dymovodov na keramické hrdlo komína Schiedel možno využiť aj napojovací diel z nerezovej ocele. V tomto prípade sa oceľový dymovod zasúva do napojovacieho dielu nasadeného na hrdlo komína svojou zúženou stranou.

Schéma napojenia:


Príklady napojenia krbovej vložky na komín


Spýtajte sa

Vaša e-mailová adresa:
Vaša otázka: